Gallo, S. (2014). Gao Xingjian, Lun chuangzuo 《论创作》. Altre Modernità, 294–299. https://doi.org/10.13130/2035-7680/4156