Ogliari, Elena. 2018. «Beyond the Historical Record? Henry James in “The Master at St. Bartholomew’s Hospital». Altre Modernità, febbraio, 184-96. https://doi.org/10.13130/2035-7680/9785.