Gallo, S. (2014) «Gao Xingjian, Lun chuangzuo 《论创作》», Altre Modernità, pagg. 294–299. doi: 10.13130/2035-7680/4156.