[1]
S. Gallo, «Gao Xingjian, Lun chuangzuo 《论创作》», AMonline, pagg. 294–299, giu. 2014.