[1]
RondiniA. 2017. La teoria letteraria di Pietro Citati: metamorfosi, analogia e harmonia mundi. ENTHYMEMA. 17 (giu. 2017), 280-300. DOI:https://doi.org/10.13130/2037-2426/8287.