Caccia, Carlo Alessandro. 2022. « 2020». ENTHYMEMA, n. 28 (gennaio):240-50. https://doi.org/10.54103/2037-2426/16967.