Reader Comments

bình luận

by trungcap phuongnam daknong (2019-05-14)


Để có thêm thông tin về ngành Phục hồi chức năng các bạn có thể liên hệ tới nhà trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam để được giải đáp trực tiếp thông qua:Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888